U bent hier

Checklist: hoe herken je AD(H)D of autisme bij je medewerker?

De diagnose AD(H)D of autisme hebben staat natuurlijk niet gelijk aan het hebben van problemen in werk en priveleven. Maar wanneer er wel problemen op het gebied van de belastbaarheid zijn kan dit flink ingewikkelde situaties opleveren. Hoe herken je als werkgever dat er (mogelijk) sprake is van ADHD, ADD of autisme bij je medewerker? Een checklist met 13 signalen

Checklist 13 signalen: waaraan herken je AD(H)D/ Autisme bij je medewerker?

Ongeveer vijf procent van de bevolking heeft AD(H)D en/of autisme (ASS).
Veel werknemers met AD(H)D of ASS zijn normaal of hoger opgeleid en hebben een normale baan. Deze medewerkers zijn van onschatbare waarde en als goed werkgever streef je natuurlijk (neuro-)diversiteit op de werkvloer na. De diagnose AD(H)D of ASS hebben, hoeft uiteraard niet gelijk te staan aan problemen in functioneren of in de balans werk/privé. Maar wanneer er wel problemen zijn kan dit flink ingewikkelde situaties opleveren. Er is dan al snel
sprake van wederzijds onbegrip of onmacht. Met (te) lange verzuimperioden, misverstanden, ogenschijnlijke patstellingen en opstapeling van problemen als gevolg. Mogelijke gevolgen: overbelasting van het team, dure WvP trajecten, mogelijke conflicten en schrijnende situaties wanneer het
traject richting het einde van een dienstverband beweegt. Hoe herken je als werkgever nu dat hier (mogelijk) sprake is van ADHD, ADD of autisme?

Dertien signalen die erop kunnen wijzen dat er bij jouw medewerker sprake is van een andere manier van informatie verwerken (zoals ADHD, ADD of autisme):

o Verzuim is (te) veelvuldig, te lang, ongepast of om onduidelijke redenen

o De medewerker loopt vaak achter de feiten aan/ krijgt zaken niet af

o De medewerker kan niet wennen aan veranderde omstandigheden in werk/ functie

o Er is sprake van slecht timemanagement, weinig overzicht en chaos

o De medewerker vindt het moeilijk (onderdelen van) zijn werk autonoom te organiseren

o De medewerker werkt teveel, werkt vaak over en/of staat altijd onder spanning

o De medewerker is in communicatie vooral feiten-georiënteerd

o Je dringt niet door: jij en je medewerker lijken wel twee verschillende talen te spreken

o De medewerker heeft een erg ‘vol’ leven. Je maakt je zorgen over de balans en

duurzame inzetbaarheid op de lange termijn

o De medewerker lijkt van crisis naar crisis te leven

o De medewerker deelt teveel informatie uit het privéleven op de werkvloer en in het team

o De medewerker legt (te) veel beslag op tijd en energie van collega’s en leiding

o De medewerker stelt onlogische of onrealistische prioriteiten in werk of werk/privé

Sommige medewerkers hebben al een diagnose. Bij anderen leiden problemen als hierboven beschreven pas op latere leeftijd tot een grondige zoektocht naar wat er (mogelijk als 'structurele ondergrond') aan de hand is. Na diagnose en behandeling volgt vaak nog de vraag hoe de praktische
problemen nu integraal aan te pakken. Zodanig dat er (nu wel) rekening wordt gehouden met de AD(H)D of ASS in werk en privéleven. Ordevos biedt werknemer-begeleiding en bedrijfsmaatschappelijk werk met verstand van AD(H)D en ASS.

Meer weten?
Lees: www.ordevos.nl en ons blog 'Neurodiversiteit en werk'
Leer meer: boek onze workshop ‘Neurodiversiteit op het werk’ voor werkgevers, verzuim- en
HR professionals of lees 'G.R.I.P. als je anders denkt'
Mail Ordevos voor meer informatie over onze workshops en trajecten.